ga naar startpagina

Romee Kanis

 

 

Werner Breuer

 

 
 

Geïnspireerd door verre reizen ontstond in loop der jaren de behoefte om een meer eigen en vrijere richting aan het werk te geven. Ruige natuur en oriëntaalse vormgeving gaven een nieuwe impuls aan mijn ideevorming. Het werken met gebruikte bouwmaterialen en klassieke ornamenten leverden panelen op die anekdotisch, spannend en verassend van aard zijn. Hieruit heeft mijn huidige werk zich ontwikkeld.

Mijn beelden zijn geïnspireerd op hoorns van diverse dieren, soms groot en stoer dan weer klein en fragiel. Door ze uit hun natuurlijke omgeving te halen en op lange staken te plaatsen krijgen ze een vervreemde uitstraling. Het stoere en fragiele blijft behouden ondanks dat het zijn functie van verdedigings- / aanvalsmiddel verloren heeft. Lood is hiervoor het uitgangsmateriaal, het heeft een prachtige verwering wanneer het voor langere tijd aan de buitenlucht wordt blootgesteld. Je kunt stellen, hoe langer ze staan des te mooier ze worden.

Aanvankelijk was mijn uitgangspunt de hoorns te isoleren uit hun natuurlijke omgeving en deze in een mengvorm van abstractie en figuratieve vorm weer te geven.
Een verdere ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de hoorns nog steeds wel als uitgangspunt dienen maar dat er een grotere mate van abstractie heeft plaats gevonden. Dit proces levert een steeds grotere diversiteit aan sculpturen op. De hoorns, nog steeds herkenbaar aanwezig, zijn nu op een meer eigenzinnige wijze vormgegeven in sculptuur en op grafische wijze.
Het huidige werk is een onderzoek naar contrasten tussen vorm en materiaal.

Dit heeft geresulteerd in een combinatie tussen grafische en organische vormen

 

 

< vorige pagina